نحوه ارسال

۱_قابل توجه مشتریان گرامی باتوجه به واقع شدن دفتر سایت تحریرها در اصفهان عزیزانی که خارج از اصفهان خرید انجام میدهند در مورد نحوه ارسال کالا با شماره تماس ما هماهنگی بفرمایند.

۲_توضیح اینکه ارسال بار برای خارج از اصفهان به دو روش با پست و باربری انجام میشود که در هر دو روش هزینه ارسال به عهده خریدار میباشد.

۳_بدیهی است که پرداخت فاکتور برای مشتریان خارج از اصفهان قبل از ارسال بار میباشد

برندهای فروشگاه تحریرها